Зареєстровано
Міністерством юстиції України

9 грудня 1991 року, Свідоцтво № 172

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО

20 січня 1993 року

ВЗЯТО ДО ВІДОМУ

із змінами і доповненнями:

30 травня 1996 року,

06 червня 2000 року,

28 травня 2004 року,

зі змінами Міністерством юстиції України від 22.05.2008 року. Наказ № 852/5

зі змінами Міністерством юстиції України від 20.11.2012 року. Наказ № 1874

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Веб-портал електронних сервісів Міністерства юстиції України. Сайт usr.miniyust.gov.ua (РгеезеагсИ)

Код 398972041595

Дата дії 21.09.2016 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО

І з’їздом Організації ветеранів України 19 листопада .1991 року

із змінами і доповненнями:

II з’їздом Організації ветеранів України — 28 лютого 1996 року,

III з’їздом — 29 лютого 2000 року,

IV з’їздом — 2 березня 2004 року,

VI з’їздом — 29 березня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

V з’їздом — 11 березня 2008 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

VII з’їздом Організації ветеранів України 23 березня 2016 року

СТАТУТ

Організації ветеранів України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

—  І.Організація ветеранів України (далі Організація) є добровільною неприбутковою Всеукраїнською громадською організацією ветеранів Другої Світової війни і її вирішальної складової — Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, інвалідів, учасників війни), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, які виявили бажання бути членами Організації. Вона діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

—  Незалежна від будь-яких політичних партій і рухів, Організація, об’єднуючи в своїх рядах покоління, які захистили країну від німецько- фашистських загарбників та мілітаристської Японії, відбудували могутню державу, самовіддано працювали задля зміцнення її економіки, добробуту народу, розбудови сучасної держави — бере участь в громадсько-політичному житті, виявляє ініціативу щодо прийняття законів, що захищають права і гідність ветеранів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку і реалізує її в установленому законодавством порядку, постійно співпрацює з державною законодавчою і виконавчою владами, державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, господарськими, підприємницькими структурами, з об’єднаннями громадян, головними напрямками діяльності яких є економічне і духовне становлення України, мир і злагода в суспільстві і які беруть участь у розв’язанні проблем, що турбують ветеранів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку.

—  Свою діяльність Організація поширює на осередки у всіх областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі.

—  Місце знаходження та юридична адреса: м.Київ, вул.Липська, 16-А, 01021.

II

МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

—  2.0рганізація вважає своєю головною метою: всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку.

—  Організація для виконання поставленої мети у встановленому порядку здійснює такі завдання:

—  представляє і захищає свої законні інтереси у державних органах влади і громадських організаціях. Всіма законними засобами домагається виконання передбачених законодавством соціальних прав і пільг членів Організації;

—  бере участь у виробленні і реалізації комплексних програм та проведенні інших заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів,

—  інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку;

—  -ініціює розробку та прийняття законів і постанов органами державної законодавчої і виконавчої влади по вирішенню проблем, що турбують ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку, вдосконаленню їх пенсійного та соціального забезпечення;

—  -надає, в межах можливого, юридичну, організаційну та іншу допомогу своїм членам у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого обслуговування;

—  -здійснює благодійницькі заходи, акції милосердя, створює спеціальні фонди з метою поліпшення життєзабезпечення ветеранів, всіх громадян похилого віку;

—  -сприяє поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку та жертв нацистських переслідувань в Україні;

—  -турбується про героїко-патріотичне виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь; -сприяє увічненню Перемоги у Другій Світовій війні і її вирішальній складовій — Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, збереженню пам’ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним людям праці, науки, культури, здійснює літературно- видавничу діяльність про героїзм і мужність старшого покоління, підтримує зв’язки з ветеранськими організаціями СНД, інших зарубіжних країн, піклується про зміцнення дружби між народами.

—  Організація та її місцеві ветеранські організації за взаємною домовленістю з владними структурами, профспілковими та іншими органами делегують своїх представників у комісії цих органів по перевірці ними стану торгового, побутового, медичного, транспортного та іншого забезпечення ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, утримання їх у будинках- інтернатах, здійсненню громадського контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час перевірок.

—  III

—  ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

—  3.Членами Організації можуть бути ветерани Другої Світової війни її вирішальної складової — Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів, ветерани праці, діти війни, ветерани військової служби, пенсіонери, громадяни похилого віку, які виявили бажання на таке членство, незалежно від національності і політичних переконань, партійної приналежності, що визнають мету ветеранського руху, Статут Організації і в міру своїх можливостей беруть посильну участь у роботі ветеранської організації.

—  Членство в Організації є фіксованим — індивідуальним і колективним, а також у формі асоційованого членства.

—  Прийом в індивідуальні члени проводиться на зборах або засіданнях ради первинної організації ветеранів на основі письмової або усної заяви. Члени організації заносяться в Книгу (Картку) обліку і їм видається членський квиток єдиного зразка. Всі члени Організації рівноправні. Ветеран має право бути членом лише однієї ветеранської організації. Вихід із членів Організації вільний і здійснюється за письмовою або усною заявою.

—  Колективними та асоційованими членами Організації можуть бути об’єднання ветеранів, які мають Всеукраїнський статус, визнають Статут Організації ветеранів України і підтримують її діяльність, беруть участь у загально-ветеранських заходах, консолідуючи зусилля на вирішенні спільних завдань, сприяють єдності ветеранського руху.

—  Разом з тим, вони мають свої Статути, що враховують їх специфічні особливості, мету і завдання. Рішення про прийом таких об’єднань до складу Організації ветеранів України на правах колективних членів ухвалює пленум Ради Організації ветеранів України на підставі рішення зборів, пленумів, конференцій громадських об’єднань. Колективні члени мають право делегувати своїх представників на з’їзд, конференції відповідних регіональних організацій ветеранів пропорційно кількості членів організації, рекомендувати своїх представників до складу їх рад, комітетів, комісій, вносити пропозиції до планів, інших заходів, що представляють взаємні інтереси. Вихід колективних членів з Організації вільний і здійснюється за офіційною заявою, рішеннями зборів, пленумів, конференцій об’єднань та постановою пленуму Ради Організації ветеранів України.

—  На таких же засадах, при взаємних інтересах, може бути правомірним прийом у колективні члени на обласному, міському, районному рівнях тих колективів громадських об’єднань, які мають місцевий статус, та зареєстровані в установленому законом порядку.

—  4.Член Організації має право: обирати і бути обраним до керівних органів, приймати участь у зібраннях ветеранів, критикувати недоліки, вносити пропозиції, звертатися з запитаннями до всіх ветеранських інстанцій і вимагати відповіді по суті своїх звернень, користуватися захистом своїх прав.

—  5.Член Організації зобов’язаний: дотримуватися вимог Статуту, в міру своїх можливостей брати участь у роботі ветеранської організації, оберігати єдність і зміцнювати ряди Організації, займати активну життєву позицію у суспільстві, показувати приклад у дотриманні норм громадської моралі.’

—  IV

—  ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА

—  6.Організація ветеранів України будується по адміністративно- територіальному та виробничому принципу. У її структуру входять організації ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів, районів у містах, райміські, міські та первинні організації ветеранів.

У складі районних, районних у містах, райміських, міських, обласних ветеранських організацій, організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, Києва і Севастополя можуть створюватись ради (секції) однополчан частин, кораблів, з’єднань. З ініціативи членів Організації можуть створюватись і діяти клуби та інші об’єднання ветеранів за фаховими інтересами.

В Організації не допускається створення партійних груп і фракцій. В разі обрання члена політичної партії до керівного органу ветеранської організації і, зокрема головою ради, він повинен керуватись положеннями Статуту Організації ветеранів України про незалежність Організації в усій її діяльності від будь-яких політичних партій і рухів, не нав’язувати рішення своєї партії.

7. Первинні організації є основою Організації ветеранів України, що створюються в трудових колективах підприємств різних форм власності в установах, учбових закладах, військових частинах та за місцем проживання при наявності не менше 5 ветеранів. У великих первинних організаціях, де на обліку понад 100 членів, можуть створюватись низові (цехові) організації ветеранів виробничих підрозділів, факультетів, мікрорайонів, будинків, вулиць, інших територій з підпорядкуванням відповідним первинним організаціям.

Всі первинні організації в своїй діяльності керуються цим Статутом, вони підзвітні відповідним районним, районним у містах, райміським, міським організаціям ветеранів, працюють під їх керівництвом і реєструються в установленому законом порядку на основі єдиного Статуту Організації ветеранів України.

Форми і методи своєї роботи первинні організації можуть визначати самостійно. Що ж до структури — то ця норма повинна погоджуватись з радами районних або міських організацій ветеранів.

Вищим керівним органом первинної організації ветеранів є загальні збори, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу у півроку. У великих первинних організаціях — конференції, делегати на яких обираються на зборах низових (цехових) ветеранських організацій, у визначені відповідною радою строки. Статутом не забороняється існування практики уповноважених груп ветеранів відповідних виробничих підрозділів, факультетів, мікрорайонів, будинків, вулиць, інших територій, які повинні обиратись ветеранами груп, а не призначатись радою, або затверджуватися загальними зборами (конференцією), і звітувати перед тими, хто їх обирав.

Збори (конференції) заслуховують звіти голів, рад, ревізійних комісій, ревізорів, обирають їх новий склад, розглядають питання захисту соціальних, економічних, вікових інтересів своїх членів, інші питання діяльності організацій. В організації, де налічується понад 25 членів, обирається рада і ревізійна комісія у кількості, яку визначають збори (конференції) строком на 4 роки, там, де менше — обирається голова, заступник голови і ревізор теж строком на 4 роки. Збори (конференції) правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів організації (обраних делегатів), які перебувають на обліку. Постанови зборів (конференцій) вважаються правомочними, якщо за їх прийняття

— 

проголосувала більшість присутніх членів організації, (делегатів).

Первинні організації:

—  ведуть облік своїх членів на основі єдиних облікових документів. В межах своїх повноважень можуть встановлювати сплату членських внесків, їх розмір і порядок внесення визначаються зборами організації. Одержані грошові внески залишаються в первинних організаціях і використовуються на їх потреби та на допомогу членам організацій;

—  піклуються про своїх членів, сприяють поліпшенню їх матеріально- побутових умов, медичного, торговельного, транспортного та іншого забезпечення;

—  сприяють участі членів організації у громадському житті трудових колективів або за місцем проживання, у патріотичному вихованні молоді, забезпеченні спадкоємності поколінь;

—  в установленому порядку сприяють залученню членів організацій до посильної трудової і громадської діяльності, особливого значення надають забезпеченню своїх членів садовими та городніми земельними ділянками;

—  захищають гідність своїх членів, здійснюють вплив на осіб, які знеславлюють своєю поведінкою звання ветерана;

-співпрацюють з органами місцевого самоврядування, адміністраціями підприємств різних форм власності, установ, профспілковими, молодіжними, іншими об’єднаннями громадян в інтересах соціального захисту своїх членів, за рахунок місцевих резервів і можливостей;

-сприяють розвитку волонтерського руху в трудових колективах і за місцем проживання, підтримують ентузіастів цієї благородної справи;

-надають організаційну, а при наявності коштів — і матеріальну допомогу членам організації в їх побуті, лікуванні та похованні померлих, організовують впорядкування могил одиноких ветеранів;

-разом з органами місцевого самоврядування, громадськими і військовими організаціями піклуються про виконання законодавства про увічнення Перемоги у Другій Світовій війні та її вирішальній складовій — Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, належним утриманням пам’ятників, меморіалів, які увічнюють ратні і трудові подвиги народу, місць поховання захисників Вітчизни.

Ради первинних організацій, їх голови звітують перед зборами (конференціями) про свою діяльність, забезпечують загальне керівництво організаціями, несуть відповідальність за збереження рядів і єдності організацій, представляють інтереси своїх членів в адміністраціях підприємств, установ, органах місцевого самоврядування, у відповідних районних, районних у містах, райміських, міських органах влади. Голови, їх заступники разом з іншими членами рад добиваються здійснення конкретних заходів по життєзабезпеченню членів організацій, ведуть особистий прийом, розглядають письмові і усні заяви, скарги членів організацій, вирішують інші питання діяльності організацій.

8.Районні, районні у містах, райміоькі, міські організації ветеранів створюються згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом в районах і містах обласного підпорядкування. Вони об’єднують первинні організації ветеранів, що діють на їх територіях, в тому числі і первинні організації трудових колективів та за місцем проживання, які діють у містах районного підпорядкування. Вищими керівними органами цих організацій є районні, районні у містах, райміські і міські конференції, які скликаються один раз на 4 роки. Конференції заслуховують звіти рад і ревізійних комісій, доповіді мандатних комісій щодо правомірності обраних і присутніх делегатів, визначають головні напрямки роботи, обирають відкритим або таємним голосуванням новий склад рад і ревізійних комісій строком на 4 роки, вирішують інші питання діяльності організацій.

Делегати конференцій обираються на зборах (конференціях) первинних організацій ветеранів згідно з нормою, встановленою відповідними районними, районними у містах, райміськими, міськими радами ветеранів пропорційно кількості членів організації. Конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини обраних делегатів. Постанови конференцій приймаються більшістю голосів присутніх делегатів.

Ради районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів:

-обирають голову , президію, кількісний і персональний склад якої визначається радою, заступників голови, відповідального секретаря строком на 4 роки;

-утворюють відповідно до затвердженої вертикалі структурних підрозділів: комітети (комісії) ветеранів війни, ветеранів праці та дітей війни, ветеранів військової служби, інші структурні підрозділи за напрямками діяльності, затверджують їх керівників і склад;

Закінчення І частини


Киевская городская Организация ветеранов Украины:

Подробнее

Основные события, мероприятия:

основные-события

Подробнее

Руководство Киевской городской организации ветеранов Украины:

Руководство Киевской городской организации ветеранов Украины

Подробнее

Комитеты:

Подробнее

Районные организации ветеранов:

Подробнее

Организация ветеранов Украины:

Подробнее

Жизнь районнных и первичных организаций:

Подробнее

Київ і кияни:

Подробнее

Дворец ветеранов:

Подробнее

Контакты:

Подробнее

Очерки по истории Великой Отечественной войны:

Подробнее

Новини Києва:

Подробнее
1

Показано 1 - 12 из 12 статей | Страница 1 из 1


Записей не найдено.


Київська міська організація ветеранів України